Kontaktbegäran till hälsocentralen

Sjundeo hälsocentral

Du håller på att göra en kontaktbegäran till Sjundeå vårdcentral. När du uppger de uppgifter som behövs kan våra experter kontakta och hänvisa Dig direkt så att du får den behandling som är lämpligast. Vi svarar på din begäran snarast möjligt, dock senast till nästa arbetsdag kl. 16.00.

Du kommer väl ihåg att vi bedömer ditt besvär och hänvisar dig direkt till den vård som är den rätta. Denna utvärdering av behovet av vård omfattar förutom en bedömning om en rätt vårdinrättning och -metod även en utvärdering av hur brådskande ditt vårdbehov är. Beroende på vad du har för besvär, kan resultatet bli att du får en instruktion för egenvård, du hänvisas till en mottagning hos en läkare eller sjuksköterska eller att en annan behandling sätts in.

VIKTIGT! Om ditt ärende är brådskande, det vill säga att ditt besvär är akut och kraftigt, ta direkt kontakt med jouren eller ring det allmänna nödnumret 112 i brådskande situationer.

1 Vad gäller ditt ärende?

Anvisning: Fyll i samtliga fälten ovan, innan du fortsätter.

Anvisning: Gå vidare till nästa steg.

2 Tryck på det område där du har ditt huvudsakliga besvär

Välj det område där du har ditt huvudsakliga besvär. Om du lider av flera besvär, för vilka du vill uppsöka vård, se till att ange detta senare i punkt 5. Om ditt besvär inte har något område (t.ex. feber), tryck på ”Inget tydligt område”-knappen.

Anvisning: Välj det område där du har besvär, innan du fortsätter.

Anvisning: Gå vidare till nästa steg.

3 Välj symtom och beskriv dem

Välj symtom kring området och beskriv dem. För att du ska kunna gå vidare med tidsbokningen, ska du ha valt minst ett symtom och och beskrivit det. Om du inte hittar något lämpligt symtom, tryck på Annat symtom-knappen. Om du har angett smärta som symtom, välj styrkan på smärtan enligt instruktioner genom att trycka på den siffra som motsvarar smärtan.

Anvisning: Välj ett eller flera symtom och beskriv dem, innan du fortsätter.

Anvisning: Gå vidare till nästa steg.

3 Vänligen kontakta akutmottagningen eller det allmänna nödnumret (112)

De symtom som du beskrivit kan tyda på ett besvär som kräver ett jourbesök. För en mer noggrann bedömning, ta direkt kontakt med jouren i ditt område

Vardagar klockan 8-16 nummer 044 386 1026

Telefonrådgivning för akut vård av Lojo sjukhuset jour nummer 019 380 1200

Eller ring det allmänna nödnumret 112 i brådskande situationer.

Dessa anvisningar ser du även på Sjundeå kommuns hemsida:
http://www.siuntio.fi/default.asp?kieli=246&id_sivu=931&alasivu=93

De uppgifter som du har matat in på denna blankett varken sparas eller skickas till vårdpersonalen.

4 Tidigare vårdAnvisning: Fyll i samtliga fälten ovan, innan du fortsätter.

Anvisning: Gå vidare till nästa steg.

5 Dina övriga aktuella besvär


Anvisning: Fyll i fältet eller tryck på ”gå till nästa”, innan du fortsätter.

Anvisning: Gå vidare till nästa steg.

2


Anvisning: Fyll i samtliga fält ovan, innan du fortsätter.

Anvisning: Gå vidare till nästa steg.

3 Ange dina personuppgifter

Mata in dina personuppgifter. Alla fält ska vara ifyllda och valda för att du ska kunna gå vidare. Du kontrollerar väl att dina kontaktuppgifter är korrekta så att du kan ta emot textmeddelanden till den telefon, vars nummer du har matat in.

Kundinformation


Jag kan kontaktas:

Anvisning: Fyll i samtliga fälten ovan, innan du fortsätter.

Anvisning: Gå vidare till nästa steg.

6 Vänligen kontakta akutmottagningen eller det allmänna nödnumret (112)

De symtom som du beskrivit kan tyda på ett besvär som kräver ett jourbesök. För en mer noggrann bedömning, ta direkt kontakt med jouren i ditt område

Vardagar klockan 8-16 nummer 044 386 1026

Telefonrådgivning för akut vård av Lojo sjukhuset jour nummer 019 380 1200

Eller ring det allmänna nödnumret 112 i brådskande situationer.

Dessa anvisningar ser du även på Sjundeå kommuns hemsida:
http://www.siuntio.fi/default.asp?kieli=246&id_sivu=931&alasivu=93

De uppgifter som du har matat in på denna blankett varken sparas eller skickas till vårdpersonalen.

4 Skicka blanketten

Välj de tidpunkter under de kommande 3 veckorna som inte passar dig. Detta underlättar att en passande mottagningtid hittas.

Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa alla mitkä ajat eivät sovi Sinulle.

När du trycker på “Skicka“, skickas blanketten till vårdpersonalen i ditt område. Vi svarar på din begäran snarast möjligt, dock senast till nästa arbetsdag kl. 16.00. Om du angav ditt e-postadress, får du ett automatiskt bekräftelsemeddelande till din e-post, efter att din begäran om tidsbokning har kommit fram. Tack och på återhörande!