E-tjänstkontakt till 24h hälsostation i centrum

Lojo hälsocentral

Du håller på att göra en begäran om tidsbokning till Lojo hälsocentralen och tandvåren. När du uppger de uppgifter som behövs kan våra experter kontakta och hänvisa Dig direkt så att du får den behandling som är lämpligast. Vi svarar på din begäran snarast möjligt, dock senast inom två (2) vardagar.

Du kommer väl ihåg att vi bedömer ditt besvär och hänvisar dig direkt till den vård som är den rätta. Denna utvärdering av behovet av vård omfattar förutom en bedömning om en rätt vårdinrättning och -metod även en utvärdering av hur brådskande ditt vårdbehov är. Beroende på vad du har för besvär, kan resultatet bli att du får en instruktion för egenvård, du hänvisas till en mottagning hos en läkare eller sjuksköterska eller att en annan behandling sätts in.

VIKTIGT! Om ditt ärende är brådskande, det vill säga att ditt besvär är akut och kraftigt, ta direkt kontakt med jouren eller ring det allmänna nödnumret 112 i brådskande situationer.
 

1 Vad gäller ditt ärende?

Anvisning: Fyll i samtliga fälten ovan, innan du fortsätter.

Anvisning: Gå vidare till nästa steg.

2 Tryck på det område där du har ditt huvudsakliga besvär

Välj det område där du har ditt huvudsakliga besvär. Om du lider av flera besvär, för vilka du vill uppsöka vård, se till att ange detta senare i punkt 5. Om ditt besvär inte har något område (t.ex. feber), tryck på Inget tydligt område-knappen.

Anvisning: Anbe det område där du har besvär, innan du fortsätter.

Anvisning: Gå vidare till nästa steg.

3 Välj dina primära symtom (max.7)

Välj symtom kring området och beskriv dem. För att du ska kunna gå vidare med tidsbokningen, ska du ha valt minst ett symtom och och beskrivit det. Om du inte hittar något lämpligt symtom, tryck på Annat symtom-knappen. Om du har angett smärta som symtom, välj styrkan på smärtan enligt instruktioner genom att trycka på den siffra som motsvarar smärtan.

Anvisning: Välj ett eller flera symptom och beskriv dem, innan du fortsätter.

Anvisning: Gå vidare till nästa steg.

3 Vänligen kontakta akutmottagningen eller det allmänna nödnumret

Symptomen du beskriver kan eventuellt hänföra sig till ett besvär som kräver jourbesök. För en närmare bedömning, kontakta direkt hälsovårdscentralen på vardagar kl. 8-16 tel. 044 374 2319 eller utanför tjänstetiden tel. 019 380 1200.

Sjukdomar/olycksfall som kräver brådskande vård sköts av samjouren vid Lojo sjukhus, Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo. Ingång från sjukhusets B-dörr.

Vid akut situationer, kontakta det allmänna nödnumret 112.

www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/lojo-sjukhus/jourakutvard

Uppgifterna du har matat in i detta formulär sparas inte, och de vidarebefordras inte till vårdpersonalen.

4 Tidigare vårdAnvisning: Fyll i samtliga fälten ovan, innan du fortsätter.

Anvisning: Gå vidare till nästa steg.

5 Övriga aktuella besvär


Anvisning: Fyll i fältet eller tryck på gå till nästa, innan du fortsätter.

Anvisning: Gå vidare till nästa steg.

2


Anvisning: Fyll i samtliga fält ovan, innan du fortsätter.

Anvisning: Gå vidare till nästa steg.

3 Ange dina personuppgifter

Mata in dina personuppgifter. Alla fält ska vara ifyllda och valda för att du ska kunna gå vidare. Du kontrollerar väl att dina kontaktuppgifter är korrekta så att du kan ta emot textmeddelanden till den telefon, vars nummer du har matat in.

Kundens information


Jag kan kontaktas:

Anvisning: Fyll i samtliga fälten ovan, innan du fortsätter.

Anvisning: Gå vidare till nästa steg.

6 Vänligen kontakta akutmottagningen eller det allmänna nödnumret

Symptomen du beskriver kan eventuellt hänföra sig till ett besvär som kräver jourbesök. För en närmare bedömning, kontakta direkt hälsovårdscentralen på vardagar kl. 8-16 tel. 044 374 2319 eller utanför tjänstetiden tel. 019 380 1200.

Sjukdomar/olycksfall som kräver brådskande vård sköts av samjouren vid Lojo sjukhus, Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo. Ingång från sjukhusets B-dörr.

Vid akut situationer, kontakta det allmänna nödnumret 112.

www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/lojo-sjukhus/jourakutvard

Uppgifterna du har matat in i detta formulär sparas inte, och de vidarebefordras inte till vårdpersonalen.

4 Skicka blanketten

Välj följande 6 veckorna som inte passar dig. Detta underlättar att en passande mottagningtid hittas.

Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa alla mitkä ajat eivät sovi Sinulle.

Välj följande 6 veckorna som inte passar dig. Detta underlättar att en passande mottagningtid hittas.

Vaihtoehtoisesti voit kirjoittaa alla mitkä ajat eivät sovi Sinulle.

När du trycker på Skicka, skickas blanketten till vårdpersonalen i ditt område. Vi svarar på din begäran snarast möjligt, dock senast inom två (2) vardagar. Om du angav ditt e-postadress, får du ett automatiskt bekräftelsemeddelande till din e-post, efter att din begäran om tidsbokning har kommit fram. Tack och på återhörande!