Tietosuojaseloste

Klinik Healthcare Solutions Oy:n tietosuojaselosteen versio 0 (Toukokuu 2018).

1 Rekisterinpitäjä

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii

Siilinjärven kunta
Kasurilantie 1
71801 SiilinjärviHenkilötietojen käsittelijänä toimiva palveluntuottaja:

Klinik Healthcare Solutions Oy (Y-tunnus 2533591-5)
Itälahdenkatu 22 B
00210 Helsinki

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Jukka Happonen
Head of product development
Klinik Healthcare Solutions Oy
tietosuoja@klinik.fi


2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään tässä palvelussa:

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta markkinointiin.


3 Kerättävät henkilötiedot

Palvelussa rekisteröidyltä kerätään seuraavat henkilötiedot:


1 Henkilö- ja yhteystiedot

2 Tiedot vaivoista ja oireista sekä näistä tehdyt arviot

3 Viestintä

4. Toissijaiset tiedot

4 Henkilötietojen vastaanottajat

Palveluntuottaja saattaa henkilötiedot Rekisterinpitäjän käytettäväksi, jossa pääsy henkilötietoihin on vain nimetyillä terveydenhuollon ammattihenkilöillä joilla on lainsäädäntöön perustuva vaitiolovelvollisuus.


5 Kolmannet osapuolet

Palvelun tuottamiseksi joitain tietoja siirretään kolmansille osapuolille tai käsitellään järjestelmissä jotka ovat kolmansien osapuolten hallinnoimia. Kolmannet osapuolet, jotka ovat Palveluntuottajan sopimuskumppaneita, ovat sitoutuneet tietosuoja-asetuksen asettamien vaatimusten noudattamiseen.

Osapuoli /  Maa  / Tarkoitus  / Tiedot

Nebula Oy /  Suomi /  Hosting- ja tallennuspalvelut joita käytetään palvelun tuottamiseen / Kaikki tiedot

Infobip / Saksa / SMS-viestien välityspalvelu / Puhelinnumero, SMS-viestien sisältö

6 Tietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

7 Tietojen säilytys

Kohdissa 3.1 - 3.4 kuvattuja tietoja säilytetään toistaiseksi kunnes rekisterinpitäjä päättää niiden poistosta.

Kohdassa 3.5 kuvatut tiedot poistetaan järjestelmästä peruuttamattomasti viimeistään kuukauden kuluttua tietojen keräämisestä. Tietoja saatetaan poistaa myös aikaisemmin, mikäli järjestelmän ylläpito ei vaadi niiden säilyttämistä.

8 Henkilötietojen suojaaminen

Kaikki järjestelmässä säilytettävät henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä, vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä ja muuttamiselta, luovuttamiselta sekä muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Palveluntuottajalla henkilötietoihin pääsy on rajattu henkilöihin, joilla on oltava palvelun ylläpidon suorittamiseksi pääsy käytettäviin palvelinympäristöihin.

Järjestelmän turvallisuutta ja pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyviä tietosuojakäytäntöjä noudattaen. Kaikessa henkilötietojen käsittelyssä huomioidaan Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen vaatimukset.


9 Rekisteröidyn oikeudet

1 TIetojen saaminen nähtäväksi

Rekisteröidyllä on oikeus saada nähtäväksi itseään koskevat henkilötiedot. Saadakseen tiedot nähtäväksi rekisteröidyn tulee pyytää jäljennös itseään koskevista tiedoista Rekisterinpitäjältä, jolloin palveluntuottaja toimittaa kohtuullisen ajan kuluessa sähköisen otteen rekisteröidystä kerätyistä tiedosta.


2 Tietojen oikaisu ja poistaminen

Mikäli tiedoissa on virheitä, voi rekisteröity vaatia tietojen oikaisua ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.

Rekisteröity voi myös vaatia tietojen poistamista ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.

Henkilötietojen oikaisut ja poistot toteutetaan ilman aiheetonta viivästystä, lainsäädännön ja viranomaisen määräysten sallimissa rajoissa.


10 Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta tarvittaessa. Muutettu tietosuojaselostus astuu voimaan vasta, kun rekisteröity on sen hyväksynyt.


11 Yhteydenotto

Palvelun tietosuojakäytäntöihin liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä
sähköpostitse tietosuoja@klinik.fi.